Elektronik Finansal Rapor Hazırlama Aracımızı Kullanarak KGK tarafından düzenlenmesi istenilen tablolara ilişkin Excel dosyalarını oluşturabilirsiniz.

Rapor üretiminde, E-Beyanname (ebyn) sistemindeki, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında üretilen dosyalardan PDF ve XML uzantılı olanları burada kullanmaktayız.

Katma Değer Vergisi İade Raporu Hazırlama Aracımız sayesinde raporlarınızı düzenleyebilir, Karşıt İnceleme Tutanaklarınızı veya Bilgi İsteme Yazılarınızı gerek excel dosyasından gerekse e-defterden yararlanarak hazırlayabilirsiniz.

Karşıt İnceleme Tutanakları hazırlanırken veya E-Defter görüntülenirken, Büyük Defter kaydını içeren "6900266993-201809-K-000000.xml gibi içerisinde yalnızca "K" harfi bulunan XML dosyası sisteme girilmelidir.